Rietumulīga logo

Nolikums Rietumulīgas - Kurzemes Radio līgā 2017./18

21.09.2017

Rietumu līgas – Kurzemes Radio līgas
Nolikums 2017./2018 gada sezonai!

Sporta klubs "Kandava" organizē basketbola turnīru "Rietumu līga - Kurzemes Radio līga".
"Rietumu līgas – Kurzemes Radio līgas " turnīra galvenais tiesnesis  Jānis Bambis.
Rietumu līgas NOLIKUMS 2017./2018. gada sezonai.
1.Mērķi un uzdevumi
1.1.Noskaidrot Rietumu līgas - Kurzemes Radio līgas  2017./2018.gada sezonas labākās komandas.
1.2.Nodrošināt kvalitatīvu un mūsdienīgu amatieru čempionāta izspēli Kurzemes un Zemgales reģionā.
1.3.Popularizēt amatieru basketbolu Latvijā.
1.4.Veicināt amatieru basketbolā iesaistīto organizāciju sadarbību vietējā, reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī.
1.5.Ievērot godīgas spēles principus, ētikas normas un antidopinga politiku čempionātā.
2.Laiks un vieta
2.1.Čempionāts notiek no 2017. gada oktobra līdz 2018. gada maijam, sporta zālēs Kurzemes un Zemgales reģionos.
2.2.Spēļu kalendārs tiks publicēts Rietumu līgas mājaslapā  www.rietumuliga.lv

3.Komandu pieteikšanās dalībai čempionātā
3.1.Dalībai čempionātā var pietiekties jebkura komanda.
3.2.Komandu pieteikumi jāiesniedz Galvenajam tiesnesim līdz 2017. gada 25. septembrim uz e-pastu: janis.bambis@inbox.lv.
3.3.Komandu vārdiskie pieteikumi jāiesniedz līdz 2017. gada 10. oktobrim, kur jānorāda:
3.3.1. spēlētāja vārds, uzvārds, dzimšanas dati (dd/mm/gggg).
3.3.2. spēlētāja pozīcija laukumā.
3.4. Komanda čempionātam drīkst pieteikt 20. spēlētājus, bet ja čempionāta gaitā nepieciešams vairāk par 20 spēlētājiem, tad par katru nākamo spēlētāju jāmaksā EUR 15.00 atļaujas licences izsniegšanai.
3.5.Komandas pieteikumā jābūt norādītai kontaktpersonai, tālrunim un e-pasta adresei, kā arī norādītai mājas spēļu zālei un pieejamajiem laikiem spēlēm.
3.6.Komandām jānodrošina tās spēlētājiem vienādi formas tērpi (krekls un bikses) ar numuriem, kuri nedrīkst atkārtoties.
3.7. Jaunu spēlētāju pieteikšana komandā ir atļauta līdz 2017. gada 31. decembrim.
4.Spēlētāji
4.1.  Spēlētāji, kuri dzimuši pēc 2003. gada drīkst piedalīties tikai ar vecāku parakstītu atļauju.
4.2.Katrs spēlētājs drīkst būt pieteikts vienā komandā, bet čempionāta laikā spēlētāju pāreja ir atļauta tikai ar Brīvlaišanas vēstuli, kas jāiesniedz Galvenajam tiesnesim.
4.3.Izslēgšanas turnīrā Play Off atļauts piedalīties spēlētājiem, kuri regulārajā čempionātā ir aizvadījuši vismaz 5 (piecas) spēles.
5.Tiesneši
5.1.Spēles tiesā tiesneši, kurus ir norīkojis Galvenais tiesnesis. Katrā spēlē laukuma vecākais tiesnesis ir "Rietumu līgas" organizatoru pārstāvis attiecīgajā spēlē, ja spēles zālē neatrodas Galvenais tiesnesis. Vecākajam tiesnesim ir tiesības noteikt spēlēs sākuma laika atlikšanu uz laiku līdz 20 minūtēm, ja kāda no komandām ir informējusi par savas ierašanās kavēšanu.
5.2. Komandu lūgumus par tiesnešu maiņu uz nozīmēto spēli nepieņem. Galvenā tiesneša lēmums ir galīgs un to nevar apstrīdēt ne spēlētāji, ne komandu pilnvarotās personas.
5.3.Vecākajam tiesnesim ir tiesības nepielaist pie spēles spēlētāju, kurš ir jūtamā alkohola vai citu apreibinošo vielu ietekmē.
6.Izpēles kārtība
6.1.Rietumu līgas izspēles kārtība tiek apstiprināta pēc komandu pieteikšanās un par to komandas tiek informētas ne vēlāk kā 14 dienas un APSTIPRINĀTAIS spēļu kalendārs tiks nodots komandu rīcībā ne vēlāk kā 7 dienas pirms spēļu kalendāra projektā minētās pirmās spēles sākuma.
6.1.1. Regulārajā čempionātā komandas izspēlē 3 (trīs) riņķus, kuros noskaidro komandas, kuras cīnīsies par Rietumu līgas – Kurzemes Radio līgas kausu. Pēc 2. riņķa, komandas, kas izcīnījušas 1.–3. vietu, trešajā riņķī aizvada 3 mājas spēles un 2 izbraukuma spēles. Attiecīgi 4.-6. vieta, aizvada 2 mājas spēles un 3 izbraukuma spēles.
Pirmā un otrā vieta pēc regulārā čempionāta, automātiski iekļūst FINAL FOUR, bet 3.vieta pret 6.vietu un 4.vieta pret 5.vietu ieguvēji ¼ finālā, divu spēļu summā noskaidro atlikušās divas FINAL FOUR dalībnieces.
FINAL FOUR ½ finālā spēlē regulārā čempionāta 1. vietas ieguvēji ar 4.-5. vietas pāra uzvarētāju, bet 2. vietas ieguvēji ar 3.-6. vietas pāra uzvarētāju. Pusfinālā viena spēle, kā arī par 3. vietu un 1. Vietu.
!!! FINAL FOUR DALĪBAS MAKSA 120,-euro.
KOMANDU VADĪTĀJI VAR PIETEIKTIES UZ FINAL FOUR NOSRISES VIETAS REZERVĀCIJU JAU LAICĪGI!!!!
      6.2.Objektīvu iemeslu gadījumā komandām ir tiesības iesniegt lūgumus Līgas galvenajam tiesnesim par spēļu kalendāra izmaiņām, bet ne vēlāk kā 5 dienas pirms kalendāra projektā minētās pirmās spēles sākumam - nosakot pārceltās spēles jauno norises datumu, laiku un vietu.
6.3.Visas spēles tiek aizvadītas pēc FIBA basketbola noteikumiem.
6.4.Par uzvaru komandai tiek piešķirti divi punkti turnīra tabulā, par zaudējumu viens punkts. Par tehnisko zaudējumu (neierašanās uz spēli, soda sankciju neizpilde utt.) - nulle punkti.
7. Komandai, kura kalendārā minēta kā mājas spēles organizatore, jānodrošina:
7.1. sporta zāles pieejamība attiecīgajai spēlei ar 50 skatītāju vietām; 
7.2. sporta zāles īres apmaksa, ja tāda ir noteikta; 
7.3. sporta zāles pieejamība ne mazāk kā 30 minūtes pirms spēles; 
7.4. ģērbtuvju pieejamība sporta zālē ne vēlāk kā 40 minūtes pirms spēles; 
7.5. ģērbtuves abu komandu spēlētājiem; 
7.6. atsevišķa ģērbtuve tiesnešiem; 
7.7. atbilstošas kvalitātes 5 (piecas) basketbola bumbas (7.izmēra); 
7.8. spēles sekretariāts (sekretārs un laika tiesnesis, ieteicams - tehniskais protokols); 
7.9. laukuma tiesnešu un sekretariāta pakalpojumu un viņu ceļa izdevumu apmaksa savlaicīgi pirms konkrētās spēles paredzētā sākuma laika atbilstoši NOLIKUMAM.
7.10. aprīkojums spēles sekretariātam (galds, krēsli, protokols, tablo, bulta, karodziņi); 
7.11. sabiedriskā kārtība pirms un pēc spēles zālē, kā arī spēles laikā; 
7.12. mūzika pirms spēles un spēles pārtraukumos; 
7.13. smagākas traumas gadījumā ātrās palīdzības izsaukšanu vai cietušā nogāde tuvākajā medicīnas iestādē; 
7.14. afišu izvietošanu reģionā, informējot par spēli (ne vēlāk kā trīs dienas pirms spēles); 
7.15. "Rietumu līgas" reklāmas materiālu izvietošanu pēc līgas noteikumiem, ja ar tādiem "Rietumu līga" nodrošina komandas; 
7.16. rezultātu paziņošana Galvenajam tiesnesim pēc spēles 1 stundas laikā (pa tālruni 26134091) un protokolu nosūtīšana pa e-pastu janis.bambis@inbox.lv ne vēlāk kā 12 stundu laikā pēc spēles.
8.Disciplinārās un soda sankcijas
8.1. Komandai soda naudas nomaksa jāveic līdz nākamās spēles sākumam. 
8.2. Komandas neierašanās uz spēli vai ierašanās ar mazāk kā 5 (pieciem) spēlētājiem - sods EUR 150 
8.3. Komanda pārtrauc spēli neatkarīgi no iemesla, sods EUR 100 un komandai tiek piešķirts zaudējums ar 0:20, turnīra tabulā 0 punktu 
8.4. Par OTRO un katru nākošo tehnisko piezīmi vienas komandas spēlētājiem, trenerim vai komandai vienas spēles laikā - sods EUR 15 
8.5. Diskvalificējoša piezīme jebkuram spēles dalībniekam - sods EUR 30 
8.6. Par kautiņa izraisīšanu vai iesaistīšanos tajā, par ko ir jāatstāj sporta zāle spēles laikā, jebkuram spēles dalībniekam vai spēles laikā jebkuram citam dalībniekam - sods EUR 50.
 8.7. Par kautiņa izraisīšanu vai iesaistīšanos tajā uzreiz pēc spēles (apmēram 40 minūtes) jebkuram dalībniekam - sods EUR 150. 
 8.8. Lamāšanās uzreiz pēc spēles beigu signāla, sods - EUR 30. 
8.9. Par laukuma tiesneša vai sekretariāta fizisku aizskaršanu (tīšu sitienu vai grūdienu):  
8.9.1. SPĒLES LAIKĀ sods - vainīgā diskvalifikācija un EUR 150; 
8.9.2. Uzreiz pēc spēles beigu signāla (apm.40 minūtes) sods - vainīgā diskvalifikācija un EUR 200.  
8.9.3.  Ja komandā spēlē spēlētājs kurš nav pieteikts komandā, vai arī spēlētājs spēlē zem cita vārda, tad komandai tiek piešķirts Tehniskais zaudējums 0:20 un 30,-Euro liels naudas sods.
8.10. Par nolikuma punktu neievērošanu, kuros nav paredzētas soda sankcijas, lēmumus pieņem Galvenais tiesnesis.
8.11. Visas soda naudas Sporta kluba” Kandava” kontā.
9.Finansiālās saistības
9.1. Katra komanda sedz visus NOLIKUMĀ paredzētos izdevumus, ieskaitot dalības maksu, sporta zāļu īri, visu tiesnešu un citu apkalpojošā personāla pakalpojumu apmaksu, savas komandas transporta, naktsmītņu, ēdināšanas un citus izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos "Rietumu līgā" 
9.2. Katra komanda ir atbildīga par komandai vai tās dalībniekiem uzliktās soda naudas nomaksu atbilstoši NOLIKUMA prasībām.  
9.3. Katrai komandai ir šādi izdevumi "Rietumu līgā": 
9.3.1. dalības maksa EUR 180,00 kuras samaksa jāveic līdz turnīra pirmajai spēlei; 
9.3.2. EUR 20,00 samaksa katram tiesnesim par spēli, pēc nodokļu nomaksas (maksājums jāveic pirms spēles sākuma); 
9.3.3. tiesnešu transporta izdevumu apmaksa, aprēķinu veicot ar noteikumu - 10 l uz 100 km (līdz ar pieteikumu ir iesniedzami nepieciešamie rekvizīti, kuriem ir jābūt tiesnešu piestādītajos degvielas čekos); 
9.3.4. Ne mazāk, kā 5 EUR katram sekretāram par spēli.
10. Protests
10.1. Ja KOMANDA ir pārliecināta, ka NOLIKUMA vai FIBA oficiālo basketbola noteikumu neievērošanas rezultātā tiek pārkāptas komandas intereses un tiek ietekmēts spēles rezultāts, un tā NEATZĪST SPĒLES BEIGU REZULTĀTU, tai ir tiesības iesniegt rakstisku PROTESTU (sīks notikuma izklāsts) un EUR 100 lielu drošības naudu, pirms tam OBLIGĀTI IZPILDOT sekojošas prasības: 
10.1.1. Spēles laikā uzreiz pēc attiecīgā spēles momenta, tiklīdz bumba ir "mirusi", komandas trenerim jāpaziņo vecākajam tiesnesim, ka par konkrēto momentu tiks iesniegts PROTESTS; 
10.1.2. Ja arī pēc vecākā tiesneša paskaidrojumiem attiecībā par notikušo, treneris tomēr vēlas iesniegt PROTESTU, viņam jāatzīmē protokola apakšējā brīvajā daļā spēles laiks, kurā incidents noticis.     
10.1.3. Uzreiz pēc spēles beigu signāla, ja komandas treneris nav pārdomājis iesniegt protestu, komandas kapteinim jāparakstās protokolā speciāli tam paredzētajā vietā, bet ne vēlāk kā 20 minūtes pēc spēles, pirms protokolu ir parakstījis spēles galvenais tiesnesis. 
10.1.4. 20 (divdesmit) stundu laikā pēc spēles beigu signāla, ja KOMANDAS TRENERIS UN VADĪBA nav pārdomājusi, jāiesniedz Līgas galvenajam tiesnesim vai jānosūta uz e - pastu RAKSTISKS PROTESTS, apstiprināts ar trenera parakstu, kā arī bankā apstiprināts maksājuma uzdevums par EUR 100 pārskaitīšanu Rietumu līgas kontā. Ja spēle notikusi piektdienā vai sestdienā, maksājuma uzdevums nosūtāms nākamajā bankas darba dienā. 
10.1.5. PROTESTA apmierināšanas gadījumā drošības nauda tiek ar pārskaitījumu atgriezta protesta iesniedzējam 3 bankas darba dienu laikā
11. Apbalvošana
11.1.Ar attiecīgās pakāpes medaļām vai kausiem tiek apbalvotas visas trīs godalgoto vietu ieguvējas. Balvas tiek pasniegtas arī individuālajās nominācijās un komandu vērtējumā, balstoties uz dažādiem spēles kritērijiem.
12.Nolikuma darbība
Nolikums stājas spēkā ar tā apstiprināšanas brīdi un ir spēkā līdz nākamās sezonas nolikuma apstiprināšanai.